Dizaj FB serije FATEK PLC podrazumeva „sistem na čipu“ (SoC) razvijen u matičnoj kući FATEK Corporation. BGA čip se sastoji od preko 120.000 logičkih kola, objedinjući moćne karakteristike kao što su Central Processing Unit (CPU), memorija, računarsku hardversku logiku (HLS), 5 ultra brzih komunikacijskih portova, 4 kompleta brzih hardverskih brojača/tajmera, četvoro-osne brze impulsne izlaze za NC pozicioniranje (sa linearnom interpolacijom), 16 vrlo brzih prekidača. FB-PLC odlikuje visoka funkcionalnost i pouzdanost sa izuzetnom vrednošću u odnosu na druge PLC-ove u svojoj klasi.

 

PLC-Fatek

intenet-link

Link ka proizvodjaču, FATEK PLC