Kapacitivni senzori reaguju kada aktivnoj površini približimo materijal koji trebamo detektovati, dodir nije potreban. Predmet se treba više približiti ako ima slabiju dielektričnu konstantu. Reaguju još i na izolatorske materijale čija je dielektrična konstanta veća od 1. Udaljenost na koju kapacitivni senzor reaguje je oko 30cm, što zavisi od samog tipa senzora. Osetljivost možemo podešavati pomoću potenciometra. Kapacitivni senzor je jedan od najviše korišćenih u industriji. Najčešća primena je u prehrambenoj, hemijskoj, procesnoj industriji.

Omron-kapacitivni-senzori http://www.ia.omron.com/products/category/sensors/proximity-sensors/capacitive/
Baluff-kapacitivni-senzori http://www.balluff.com/downloads/883335_180659_0907_en-US.pdf