Niskonaponski kompakt prekidači namenjeni su za zaštitu električnih strujnih krugova te opreme u niskonaponskim sistemima napajanja većih poslovnih i industrijskih objekata i postrojenja.

Osim zaštite od preopterećenja i kratkih spojeva, omogućava i ostale funkcije, kao što su funkcija glavnog rastavljača, daljinsko uklapanje i isklapanje te podnaponske zaštite. Predikač je moguče dobiti u 3 ili 4 polnoj izvedbi.

LS kompakt prekidači

LS kompakt prekidači

Download PDF

Preuzmite PDF katalog o teretnim sklopkama i rastavljačima…

Scheider Electric kompakt prekidači

Scheider Electric kompakt prekidači

 

EasyPact CVS je još jedan od proizvoda sa filozofijom energetske efikasnosti kojoj pristupa Schneider Electric. Dizajniran za lako rastavljanje i reciklažu na kraju radnog veka, EasyPact CVS kompakt prekidači su u skladu sa direktivama RoHS, VEEE i sa ISO 14001 standardom. Schneider Electric u potpunosti uzima u obzir ekološke zahteve, počev desno od dizajn faze svakog proizvoda do kraja radnog veka. Materijal od koga se izradjuju EasiPact CVS kompakt prekidači nisu potencijalno opasni po životnu sredinu, proizvodni kapaciteti ne zagađuju okolinu u skladu sa ISO 14001 standardom, rasipanje na električnim polovima je niska, tako da su gubici energije beznačajni, a svi materijali su označeni kako bi olakšali sortiranje za reciklažu na kraju radnog veka proizvoda.

Download PDF

Schneider Electric kompakt prekidači 998-4218 B GMA-GB – katalog

Compact NSX, moderan prekidač sa daleko više funkcija i mogućnosti, koji dugo neće imati konkurenciju kada su u pitanju kompakt prekidači do 630A sa mogućnostima kao što su mikroprocesorska zaštita, komunikacija, vizuelni displej, daljinski monitoring energije i snage itd. Nova funkcija praćenja potrošnje električne energije kod malih potrošača pojedinačno, pruža detaljnu analizu energetske efikasnosti, kao i mogućnost velike uštede i energije i finansijskih sredstava.

Download PDF

Schneider Electric NSX kompakt prekidači 100A-630A  – katalog