Omron PLC (programabilni logički kontroler), odlikuje softver koji je jednostavan za korišćenje.  Omron PLC su fleksibilni po pitanju primene, kako kod male opreme, tako i kod rukovanja čitavih proizvodnih linija.

PLC-Omron

Preuzmite PDF dokument za Oron PLC

Preuzmite PDF dokument za Omron PLC