• Wago kleme za testiranje i prekidanje omogućavaju Vam da bezbedno isključite električna kola. Narandžasto obojeni priključci za prekidanje nalaze se između provodnika i uvek su vidljivi za operatora.

 • Prednosti:
  • Alternativne opcije prekidanja: Sa pivotirajućim nožem i dodatnim mehaničkim zaključavanjem ili sa prekidajućim priključkom
  • Uštedite proctor sa dvospratnim, duplo-prekidajućim klemama: Dva bezpotencijalna prekidajuća terminala na dva nivoa
  • Lako testiranje potencijalnih proboja prema uzemljenju uz prekidajuće kleme za uzemljenje
  • Takođe, idelealne za aplikacije u sektoru obnovljive energije sa naponima do 1500 VDC (Serija 2006)
  • Isti oblik kao i odgovarajući prolazni terminali
  • Širok asortiman kratkospojnika za bezbedna i ekonomična električna kola
 • Terminali sa osiguračem:
  • TOPJOB® S Kleme sa osiguračem štite električna kola od kratkog spoja kako bi obezbedile bezbedan rad sistema. Ove kleme predviđene su za minijatirne metričke osigurače ili automobilske osigurače.
  • Prednosti:
   • Kleme se mogu sklopiti u trake
   • Brza i laka zamena osigurača
   • Opcioni LED indikator za brzo pronalaženje pregorelih osigurača
   • Osiguračke kleme prave se sa vrlo malo sklapanja i truda oko povezivanja uz noseće kleme i osiguračke priključke
  • Terminali za strujne i naponske transformatore:
   • TOPJOB® S Kleme za strujne transformatore (prekidačke/test) dizajnirane su za kola sa strujnim transformatorem. Ovi terminali idealni su za bezbedno i automatsko kratkospajanje kao i za merne aplikacije.
   • Prednosti:
    • Na vrhu jedinice nalaze se kratkospojnici za aktivaciju/deaktivaciju putanje za merenje struje
    • Intuitivan dizajn za lako korišćenje
    • Otvoren dizajn, zaštićen od udara za indikaciju statusa
    • Visoka funkcionalnost u kombinaciji sa kompaktnim dizajnom
    • Sve kleme iz serije 2007 predviđene su za rad na 30 A/500 V (IEC) i 300 V (UL).
   • Senzorski i aktuatorski terminali
    • TOPJOB® senzorske i aktuatorske kleme idealne su za modernih kontrolnih postrojenja. Malo rastojanje između klema čini ih idealnim za kompaktne za kutije sa klemarnicima na decentralizovano periferiji sistema, kao i za centralne aplikacije u kontrolnom ormaru.
    • Prednosti:
     • Spakujte nekoliko senzora na najmanji mogući prostor, pri tom koristeći samo 3.5 mm (0.138 inch) po senzoru na DIN-šini
     • Kratkospajanje standardnim kratkospojnicima bez ograničenja broja polova
     • Obojeni kratkospojnici za pojednostavljeno zadavanje polariteta
     • Olakšana identifikacija uz pomoć višelinijskih traka za označavanje koje ne pokrivaju prostor za kratkospajanje
     • Lako iščitavanje oznaka iz bilo kog ugla zbog dva mesta za oznake, na vrhu i sa strane
     • Olakšano dodeljivanje: LED, kratkospojnici i oznake koje su uvek vidljive, čak i kada su kleme povezane