Arhive za Sklopna tehnika

Grebenasti prekidači

Grebenasti prekidači različitih konstrukcija i funkcija, kako za rastavljanje energetskih krugova tako i za kombinatoriku komandi u sistemima automatizacije. Giovenzana International Kada govorimo o

1 Comment Pročitajte...

Motorno zaštitni upuštači

Motorno zaštitni upuštači: – Osetljivi na prekid faze – Pouzdana zaštita pre svega pri preopterećenjima, a u određenom opsegu i pri kratkim spojevima (100

No Comment Pročitajte...

Kontaktori
Schneider_LS Kontaktori za upravljanje i uključenje električnih potrošača različitih upravljačnik napona.

No Comment Pročitajte...