Omron  ELEKTROMEHANIČKI RELEJI

Široki spektar industrijskih releja opšte namene i releja specijalnih namena koji mogu prekidati struju od nekoliko mikro ampera pa sve do 30 A.

Industrijski interfejs releji

Ovi releji mogu prekidati struje od 100 mikro ampera pa sve do 15 A, uz različite konfiguracije kontakata, zadovoljavajući potrebe većine aplikacija. Plug-in releji se mogu koristiti u kombinaciji sa podnožjem za montažu na DIN šinu. Ožičenje se može vršiti stezaljkom sa zavrtnjima ili stezaljkom sa oprugom.

Industrijski releji velikih snaga

Power releji čiji je opseg prekidanja struja i do 160A, a izrađuju se sa kontaktima u različitim konfiguracijama. Najnoviji predstavnik ove serije je 4-polna 40 A G7Z serija. Montaža se može vršiti zavrtnjima, ili na DIN šinu. Ožičenje se vrši zavrtnjima, direktnim spajanjem ili terminalima.

Leč releji

Specijalni plug-in leč releji su namenjeni za one aplikacije gde klasični releji nisu rešenje, tamo gde je potrbno hermetički zatvoreno kućište ili leč kontakt.

 

Omron elektromehanički releji

Omron elektromehanički releji

Omron elektromehanički releji

Omron elektromehanički releji

Finder

ELEKTROMEHANIČKI RELEJI

3022-7005-0010 Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 2A rated. Sensitive DC coil, 5 V DC. Finder 3022-7005-0010 Finder elektromehanički releji Serija 30
3022-7012-0010  Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 2A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 3022-7012-0010 Finder elektromehanički releji Serija 30
3022-7024-0010 Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 2A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 3022-7024-0010 Finder elektromehanički releji Serija 30
3221-7005-4000  Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 6A rated. Sensitive DC coil, 5 V DC. Finder 3221-7005-4000 Finder elektromehanički releji Serija 32
3221-7012-4000 Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 6A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 3221-7012-4000 Finder elektromehanički releji Serija 32
3221-7024-4000 Sub-miniature DIL Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, 2.54 mm pin pitch. 6A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 3221-7024-4000 Finder elektromehanički releji Serija 32
3451-7005-0010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 5 V DC. Finder 3451-7005-0010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3451-7012-0010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 3451-7012-0010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3451-7024-0010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 3451-7024-0010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3451-7024-5010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 3451-7024-5010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3451-7060-0010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 60 V DC. Finder 3451-7060-0010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3451-7060-5010 Ultra-Slim Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, . 6A rated. Sensitive DC coil, 60 V DC. Finder 3451-7060-5010 Finder elektromehanički releji Serija 34
3611-9005-4001 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, . 10A rated. DC coil, 5 V DC. Finder 3611-9005-4001 Finder elektromehanički releji Serija 36
3611-9012-4001 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, . 10A rated. DC coil, 12 V DC. Finder 3611-9012-4001 Finder elektromehanički releji Serija 36
3611-9024-4001 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB Mount, . 10A rated. DC coil, 24 V DC. Finder 3611-9024-4001 Finder elektromehanički releji Serija 36
4031-7012-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 4031-7012-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4031-7024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 4031-7024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4031-8012-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. AC (50/60 Hz) coil, 12 V AC. Finder 4031-8012-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4031-8024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. AC (50/60 Hz) coil, 24 V AC. Finder 4031-8024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4031-8110-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. AC (50/60 Hz) coil, 110 V AC. Finder 4031-8110-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4031-8230-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 10A rated. AC (50/60 Hz) coil, 230 V AC. Finder 4031-8230-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-7012-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 4052-7012-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-7024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 4052-7024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-8012-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. AC (50/60 Hz) coil, 12 V AC. Finder 4052-8012-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-8024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. AC (50/60 Hz) coil, 24 V AC. Finder 4052-8024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-8110-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. AC (50/60 Hz) coil, 110 V AC. Finder 4052-8110-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4052-8230-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. AC (50/60 Hz) coil, 230 V AC. Finder 4052-8230-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4061-7012-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 4061-7012-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4061-7024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 4061-7024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4061-8024-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. AC (50/60 Hz) coil, 24 V AC. Finder 4061-8024-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4061-8110-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. AC (50/60 Hz) coil, 110 V AC. Finder 4061-8110-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4061-8230-0000 Miniature Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. AC (50/60 Hz) coil, 230 V AC. Finder 4061-8230-0000 Finder elektromehanički releji Serija 40-31
4131-9012-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 12A rated. DC coil, 12 V DC. Finder 4131-9012-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4131-9024-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.5mm pin pitch. 12A rated. DC coil, 24 V DC. Finder 4131-9024-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4152-9012-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. DC coil, 12 V DC. Finder 4152-9012-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4152-9024-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 2 Pole, DPDT 2CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 8A rated. DC coil, 24 V DC. Finder 4152-9024-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4161-9012-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. DC coil, 12 V DC. Finder 4161-9012-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4161-9024-0010 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 5mm pin pitch. 16A rated. DC coil, 24 V DC. Finder 4161-9024-0010 Finder elektromehanički releji Serija 41
4341-7012-2000 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.2mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 4341-7012-2000 Finder elektromehanički releji Serija 43
4341-7012-2001 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.2mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 12 V DC. Finder 4341-7012-2001 Finder elektromehanički releji Serija 43
4341-7024-2000 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.2mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 4341-7024-2000 Finder elektromehanički releji Serija 43
4341-7024-2001 Low Profile Electro-mechanical relay. 1 Pole, SPDT CO. PCB or Socket Mount, 3.2mm pin pitch. 10A rated. Sensitive DC coil, 24 V DC. Finder 4341-7024-2001 Finder elektromehanički releji Serija 43
93.01. 93 Series – Sockets and accessories for 34 series relays Finder elektromehanički releji Serija 93
9503-SPA Panel or 35mm rail mount socket, with Plastic retaining clip, for 40.31 series relays. Finder 9503-SPA Finder elektromehanički releji Serija 95
9505-SPA Panel or 35mm rail mount socket, with Plastic retaining clip, for 40.51 40.52 & 40.61 series relays. Finder 9505-SPA Finder elektromehanički releji Serija 95
9513-2SMA
PCB mount socket, with Metal retaining clip, for 40.31 40.41 series relays. Finder 9513-2SMA
Finder elektromehanički releji Serija 95
9515-2SMA PCB mount socket, with Metal retaining clip, for 40.51 40.52 & 40.61 series relays. Finder 9515-2SMA Finder elektromehanički releji Serija 95
9583-3SMA Panel or 35mm rail mount socket, with Metal retaining clip, for 40.31 series relays. Finder 9583-3SMA Finder elektromehanički releji Serija 95
9585-3SMA Panel or 35mm DIN rail mount socket, with Metal retaining clip, for 40.51 40.52 & 40.61 series relays. Finder 9585-3SMA Finder elektromehanički releji Serija 95

Finder elektromehanički releji

Finder elektromehanički releji

Schrack elektromehanički releji

Schrack elektromehanički releji

Download PDF

Preuzmite PDF katalog proizvodjača – Schrack releji

Schneider elektromehanički releji

Schneider elektromehanički releji

Download PDF

Preuzmite PDF katalog proizvodjača – Schneider releji