Tabela – Komponente industrijske automatizacije

»

Sklopna tehnika


»

 Kontaktori Kontaktori

»

 bimetali-naslovna-2 Bimetali

»

Motorno zaštitni upuštači

»

 Givezana-grebenasti

»

 Scheider-kompakt-prekidaci Kompakt prekidači

»

osiguraci-naslovna Osigurači

»

 FID-sklopke-naslovna FID sklopke

»

 katodni-odvodnici-prenapona-naslovna Katodni odvodnici prenapona

»

Releji


»

 releji-naslovna Elektromehanički releji

»

Omron-SSR SSR releji

»

Prekidači i tasteri


»

prekidaci-tasteri-naslov Prekidači i tasteri

»

Industrijska napajanja


»

industrijska-napajanja-naslovna Industrijska napajanja

»

Industrijski konektori


»

industrijski-konektori-3 Industrijski konektori

»

Senzori


»

Granični prekidači

»

induktivni-senzori-naslovna Induktivni senzori

»

kapacitivni-senzori-naslovna Kapacitivni senzori

»

Omron-enkoderi-sezori Enkoderi

 »

 »

Optički »

Optički senzori

»

»

Senzori nivoa


»

Kapacitivni detektori nivoa Kapacitivni detektori nivoa

 »

Konduktivni detektori nivoa Konduktivni detektori nivoa

 »

 Detektori nivoa sa plovkom Detektori nivoa sa plovkom

 »

Plovne kruske Plovne kruške

 »

Rotacioni detektori Rotacioni detektori

 »

 Vibracione viljuske Vibracione viljuške

»

 Vibracione sipke Vibracione šipke

 »

 visepolozajni-detektori-sa-plovkom Višepoložajni detektori sa plovkom

»

»

Senzori pritiska


»

Presostati Presostati

»

Transmiteri Transmiteri

 »

Merna tehnika


 »

Merenje strujnih veličina

 »

 merenje-strujnih-velicina-naslovna Digitalni merni instrumenti

 »

 Schneider analogni instumenti Analogni merni instrumenti

 »

 strujni-reduktori-naslovna Strujni reduktori

 »

Merenje nivoa

 »

 hidrostaticka merila nivoa Hidrostatička merila nivoa

 »

 Kapacitivna merila nivoa Kapacitivna merila nivoa

 »

Radarska-merila-nivoa-2 Radarska merila nivoa

»

Ultrazvučna merila nivoa

 »

 Magnetnorestriktivna-merila-nivoa Magnetnostriktivna merila nivoa

»

 Kontrolne jedinice Kontrolne jedinice

  »

Merenje protoka

 »

 Detektori protoka Detektor protoka

 »

 Elektromagnetna merila protoka Elektromagnetno merenje protoka

 »

 Masena merila protoka Masena merila protoka

 »

 Parsalova suzenja Parsalova suženja

 »

 Ultrazvucna merenja protoka Ultrazvučna merila protoka

 »

Analitika

 »

 merilo_provodljivosti_web Merilo elektroprovodljivosti

»

Merilo pH vrednosti Merilo pH vrednosti

 »

 Merilo redox potencijala Merilo redox potencijala

 »

 Merilo sadrzaja O2 Merilo sadržaja O2

 »

Pribor

»

Procesni kontroleri


 »

Temperaturni regulatori 

»

 Temperaturni senzori


»

Temperaturne-sonde-1

 Pt100 senzori

»

Temperaturne-sonde-1

 Termopar

 »

 Tajmeri-naslovna Tajmeri

»

Brojači

»

Motorni pogoni


 »

 Frekventni regulatori

»

Hyundai-naslovna

Hyundai

»

jx-mx-rx_web

Omron

»

Yaskawa Yaskawa

»

 soft-starteri-naslovna Soft starteri

»

 servo-sistemi Servo sistemi

»

 step-motori-i-drajveri Step motori

 »

Elementi automatizacije


 »

 PLC

 »

Siemens

 »

 PLC-Omron Omron

 »

 PLC-Fatek Fatek

 »

 HMI

 »

Siemens

 »

 HMI-Omron Omron

 »

 HMI-Fatek Fatek

 »

 HMI-Weintek Weintek

 »

Pneumatika


 »

PRIPREMA VAZDUHA I PRIBOR Priprema vazduha i pribor

»

 pneumatika razvodnici Razvodnici i ventili

 »

 pneumatski-cilindar-page Cilindri i pribor

 AZ-pneumatica-prikljucci-pribor Priključci i pribor

 AZ-pneumatica-1 Pneumatska creva

 VAKUUM-TEHIKA Vakumska tehnika