Prednosti elektromagnetnog merenja protoka su mnogostruke, pre svega bezinertnost, neremećenje toka, linearna zavisnost izlazne veličine (indukovanog napona) od protoka, nezavisnost izlaza od pritiska, temperature i gustine. Na njihov rad praktično ne utiču čvrsti sastojci pa se njima može meriti i protok otpadnih voda. Inače, najčešće se koriste za vodovodna merenja i u prehrambenoj industriji-zbog lakog higijenskog održavanja. Indukcioni senzori svoj rad zasnivaju na dobro poznatom Faradejevom zakonu indukcije i u eksploataciji su od pedestih godina ovog veka.

Elektromagnetna merila protoka
intenet-link

Linka ka proizvodjaču Siemens elektromagnetno merenje protoka

intenet-link

Link ka proizvodjaču Flomag elektromagnetno merenje protoka