Preset brojači
Sa svojim preset brojačima, Omron nudi mogućnost kontrole svih preskaliranih veličina. U ovoj grupi se nalazi i najmanji model na svetu (48 x 24mm) H8GN, ali i napredni 48 x 48mm veliki H7CX.

Cam pozicioneri
Ukoliko želite da zamenite stare rotacione cam brojače, Omron nudi rešenje zajedno sa rotacionim enkoderom. Omron-ov cam pozicioner serije H8PS se montira na panel (96 x 96 mm) i ima 8 izlaza.
Totalizeri
Omron-ovi brojači sa LCD ekranom serije H7E izrađuju se u pet verzija(totalizer, vremenski brojač, tahometar i PCB totalizer/vremenski brojač). Modeli serije H7GP i H7HP su opremljeni jako vidljivim negativnim crvenim LED displejem i izrađuju se kao totalizeri i vremenski brojači.
Omron brojači

Omron brojači

Link ka proizvodjaču, procesni kontroleri – brojači Omron

Omron brojači
Omron brojači