Najkvalitetniji otpornički termometri su od platine (tzv. Pt100 sonda), jer imaju najstabilniju linearnu karakteristiku u širokom temperaturnom području, otporni su na različite hemijske supstance, ne oksidiraju i primenljivi su za merenje visokih temperatura.

Pt100 senzori (od  Pt žice) poseduju izuzetno povoljne osobine, opseg merenja od 260oC do 650oC.

Temperaturne-sonde-1
 PT100 senzori