Vibracione šipke spadaju u grupu najjednostavnijih senzora merenja nivoa. Vibracione šipke rade na principu praćenja promene rezonantnih karakteristika senzora. Vibracija šipke dovodi do komešanja medija čiji se nivo meri. Očitavanjem rezonantnih karakterisitika vibracione šipke dolazi se do informacije da li je ista zaronjena ili ne. Izrađene su bez pokretnih delova, sa mogućnošću samoprečišćavanja u gotovo svim sredinama. Postoji mogućnost podešavanja trenutka aktiviranja, pri maksimalnom ili minimalnom nivou. Sonde su izrađene od nerđajućeg čelika, pri čemu u slučaju vibracione šipke postoji mogućnost čvrstog ili savitljivog produžetka do 20m, a kod vibracionih viljuški postoji samo čvrsti produžetak do 3m. Moguće ih je primenjivati kod većine tečnosti maksimalne viskoznosti 10000mm2/s, kao i kod korozivnih, gustih turbulentnih tečnosti. Takođe ih je moguće primenjivati i kod detektovanja nivoa praškastih i sitnozrnastih materijala minimalne gustine 0.05kg/dm3.

Kada se mere praškasti i sitnozrnasti materijali, vibracione viljuške se ne ugrađuju u delovima rezervoara gde zaostaje materijal.

Vibracione šipke se primenjuju kod gotovo svih zrnastih i praškastihmaterijala sa minimalnom specifičnom težinom od 0.05kg/dm3, pre svega kod žita, brašna, cementa, pepela itd.

Nivelco vibracione šipke

Nivelco vibracione šipke

intenet link ka proizvodjaču Nivelco vibracione šipke