Optički senzori – princip rada se zasniva na promeni parametara optičkog signala sa promenom fizičke veličine. Samim tim ovi senzori nemaju galvanske ili magnetne veze, već samo optičke. Zato se često nazivaju i optički senzori. Kod optičkih senzora je postignuto: galvansko odvajanje, zaštita od šumova, mogućnost merenja fizičkih veličina, kako u oblasti malih tako i u oblasti velikih vrednosti, standardizacija izlaznog signala, visok kvalitet statičkih i dinamičkih karakteristika, itd. Ovi senzori se mogu upotrebiti u svim uslovima delovanja jakog magnetnog polja, visoke temperature, električnih šumova i hemijske korozije, pa su mnogo fleksibilniji i pouzdaniji od klasičnih senzora. Loše osobine su: složenost izrade, obrade signala, zahtevaju optičku vidljivost između prijemnika i predajnika, osetljivost na mehaničke vibracije.

Balluff-fotoelektrični-senzor Optički senzori Balluff – sajt i PDF faj

lhttp://www.balluff.com/balluff/MUS/en/products/overview-photoelectric-sensors.jsp

Preuzimte PDF optički senzori - Pregled programa i definicije BALLUFF

Preuzimte PDF – Pregled programa i definicije BALLUFF

Omron-fotoelektrični-senzor Posetite Omron Link

www.ia.omron.com/products/category/sensors/photoelectric-sensors/