Filter proizvoda:

 • U različitim industrijskim aplikacijama i modernim instalacijama, Wago širok i raznovrstan izbor klema za montiranje na šinu pruža više nego pouzdane električne konekcije. Naši TOPJOB®S terminali nude mnogo pogodnosti:

 • Prava varijanta aktuacije za sve aplikacije: poluga, taster i operacioni slot
 • Push-in CAGE CLAMP®: Univerzalna tehnologija povezivanja za sve tipove provodnika
 • Brzo povezivanje uz Push-in povezivanje provodnika punog preseka, licnastih i provodnika sa hilznom
 • Arsenal multifunkcionalnih kratkospojnika nudi pravo rešenje za bilo koji zadatak
 • Kontinualne uštede u vremenu i novcu uz brzi sistem označavanja
 • Koristite jedinstven sistem terminal širom sveta za gotovo sve aplikacije
 • Varijante aktuacije:
  • Wago TOPJOB® S spektar terminal za montiranje na šinu se širi, sada možete izabrati između tri varijante: poluga, taster ili operacioni slot. Izaberite model koji Vam najviše odgovara.
  • Prednosti:
   • Poluga: Svi tipovi provodnika mogu se isključiti ručno.
   • Taster: Pritiskom na taster uz pomoć bilo kog uobičajenog alata isključite provodnik
   • Operacioni slot: Operacioni alat ostaje u klemi sve dok se ne izvrši povezivanje provodnika

Prolazni Terminali

 • TOPJOB® S prolazni terminali dostupni su kao jednospratni, dvospratni i trospratni, kao i četvorospratni za povezivanje elektromotora.
 • Prednosti:
  • Jednospratne kleme povezuju provodnike u opsegu od 0.14 do 25 mm2 (24–4 AWG)
  • Laka identifikacija sa centralnim prostorom za oznake
  • Ex i i Ex e verzije za ekstremna okruženja
  • Varijante odobrene za 800 V (IEC) i 600 V (UL)

Instalacioni terminali za montranje na šinu

 • Instalacioni terminali za montranje na šinu:
  • Zaštitite Vaše sisteme od grešaka i postignite veću efikasnost. Wago instalacione kleme pojednostavljuju merenje izolacione otpornosti kao što zahtevaju standardi na mestima gde postoji opasnost od nastanka požara i javnim zgradama, smanjujući vreme testiranja na pola.
  • Prednost:
   • Exstremno robustni terminali sa najvećim strujnim kapacitetom u industriji
   • Uštedite vreme i novac sa trostepenim neprekidnim trakama za označavanje
   • Kompaktno kratkospajanje u jednom slotu za kratkospajanje

Push-in CAGE CLAMP® povezivanje provodnika punog preseka, licnastih i provodnika sa hilznom

Terminali za testiranje i prekidanje

 • Wago kleme za testiranje i prekidanje omogućavaju Vam da bezbedno isključite električna kola. Narandžasto obojeni priključci za prekidanje nalaze se između provodnika i uvek su vidljivi za operatora.
 • Prednosti:
  • Alternativne opcije prekidanja: Sa pivotirajućim nožem i dodatnim mehaničkim zaključavanjem ili sa prekidajućim priključkom
  • Uštedite proctor sa dvospratnim, duplo-prekidajućim klemama: Dva bezpotencijalna prekidajuća terminala na dva nivoa
  • Lako testiranje potencijalnih proboja prema uzemljenju uz prekidajuće kleme za uzemljenje
  • Takođe, idelealne za aplikacije u sektoru obnovljive energije sa naponima do 1500 VDC (Serija 2006)
  • Isti oblik kao i odgovarajući prolazni terminali
  • Širok asortiman kratkospojnika za bezbedna i ekonomična električna kola

Terminali sa osiguračem

 • TOPJOB® S Kleme sa osiguračem štite električna kola od kratkog spoja kako bi obezbedile bezbedan rad sistema. Ove kleme predviđene su za minijatirne metričke osigurače ili automobilske osigurače.
 • Prednosti:
  • Kleme se mogu sklopiti u trake
  • Brza i laka zamena osigurača
  • Opcioni LED indikator za brzo pronalaženje pregorelih osigurača
  • Osiguračke kleme prave se sa vrlo malo sklapanja i truda oko povezivanja uz noseće kleme i osiguračke priključke

Terminali za strujne i naponske transformatore

 • TOPJOB® S Kleme za strujne transformatore (prekidačke/test) dizajnirane su za kola sa strujnim transformatorem. Ovi terminali idealni su za bezbedno i automatsko kratkospajanje kao i za merne aplikacije.
 • Prednosti:
  • Na vrhu jedinice nalaze se kratkospojnici za aktivaciju/deaktivaciju putanje za merenje struje
  • Intuitivan dizajn za lako korišćenje
  • Otvoren dizajn, zaštićen od udara za indikaciju statusa
  • Visoka funkcionalnost u kombinaciji sa kompaktnim dizajnom
  • Sve kleme iz serije 2007 predviđene su za rad na 30 A/500 V (IEC) i 300 V (UL)

Senzorski i aktuatorski terminali

 • TOPJOB® senzorske i aktuatorske kleme idealne su za modernih kontrolnih postrojenja. Malo rastojanje između klema čini ih idealnim za kompaktne za kutije sa klemarnicima na decentralizovano periferiji sistema, kao i za centralne aplikacije u kontrolnom ormaru.
 • Prednosti:
  • Spakujte nekoliko senzora na najmanji mogući prostor, pri tom koristeći samo 3.5 mm (0.138 inch) po senzoru na DIN-šini
  • Kratkospajanje standardnim kratkospojnicima bez ograničenja broja polova
  • Obojeni kratkospojnici za pojednostavljeno zadavanje polariteta
  • Olakšana identifikacija uz pomoć višelinijskih traka za označavanje koje ne pokrivaju prostor za kratkospajanje
  • Lako iščitavanje oznaka iz bilo kog ugla zbog dva mesta za oznake, na vrhu i sa strane
  • Olakšano dodeljivanje: LED, kratkospojnici i oznake koje su uvek vidljive, čak i kada su kleme povezane

Terminali sa Diodama i LED

 • TOPJOB® senzorske i aktuatorske kleme idealne su za modernih kontrolnih postrojenja. Malo rastojanje između klema čini ih idealnim za kompaktne za kutije sa klemarnicima na decentralizovano periferiji sistema, kao i za centralne aplikacije u kontrolnom ormaru.
 • Prednosti:
  • Spakujte nekoliko senzora na najmanji mogući prostor, pri tom koristeći samo 3.5 mm (0.138 inch) po senzoru na DIN-šini
  • Kratkospajanje standardnim kratkospojnicima bez ograničenja broja polova
  • Obojeni kratkospojnici za pojednostavljeno zadavanje polariteta
  • Olakšana identifikacija uz pomoć višelinijskih traka za označavanje koje ne pokrivaju prostor za kratkospajanje
  • Lako iščitavanje oznaka iz bilo kog ugla zbog dva mesta za oznake, na vrhu i sa strane
  • Olakšano dodeljivanje: LED, kratkospojnici i oznake koje su uvek vidljive, čak i kada su kleme povezane

Priključni moduli sa diodom i sa LED

 • Wago priključni moduli sa diodom i sa LED pojednostavljuju kreiranje specijalnih funkcionalnih jedinica – nema dodatnih troškova sklapanja i povezivanja. Dostupni su u dve navedene verzije: Kao moduli koje treba ubaciti u prekidačke kontakte dve susedne noseće kleme i kao varijante za uključivanje u slotove za kratkospajanje standardnih prolaznih klema. Dalje, prazna kućišta za noseće kleme mogu se pojedinačno opremiti otpornicima, diodama ili drugim komponentama.
 • Prednosti:
  • Nema dodatnih troškova sklapanja i povezivanja
  • Moduli se mogu brzo zameniti drugim tipovima modula – priključni moduli za prolazne kleme idealni su za laku modernizaciju sistema
  • IDC (insulation displacement connention) pojednostavljuje sklapanje praznih kućišta – bez potrebe za lemljenjem