Induktivni senzori

Induktivni senzori spadaju u kategoriju pasivnih senzora. Nastali su kao zamena za Reed senzore koji imaju relativno kratak vek trajanja. Rad induktivnih senzora se zasniva na zavisnosti induktivnog kalema od promene otpora elektromagnetnog kola ili na elektromagnetnoj indukciji. Ovi senzori reaguju uglavnom na metale, a moguće je i na neke druge materijale kao što je grafit. Proizvode se kao bezkontaktni delovi opreme što omogućuje niz pogodnosti.

U industrijskoj primeni induktivni senzori su danas neophodni. U upoređivanju sa mehaničkim prekidačima oni nude skoro idealne pretpostavke. Njihova prednost je:
  • beskontaktni princip  (nema habanja,  vek trajanja praktično neograničen)
  • zaštićeni od suprotnog polariteta napajanja i kratkog spoja na izlazu
  • neosetljivi na vibracije, prašinu i vlagu (mogu da rade pod ekstremno teškim uslovima)

 Većina induktivnih senzora ima standardna odstupanja tačnog merenja od 0,5% pune skale. Najbolje rezultate daju kada im je izlazni signal u opsegu od 4-20mA.

Induktivni senzori korišćeni su u mnogo različitih aplikacija. Koriste se pri kontroli, regulisanju, automatizovanju, pozicioniranju i nadgledanju proizvodnog procesa. Najčešće se primenjuju u industriji plastičnih masa, tekstilnoj, drvoprerađivačkoj i auto industriji i svuda gde proizvodni proces treba da je automatizovan. Postoji i primena u energetskoj industriji gde se mogu koristiti pri konstrukciji plosnatih transformatora, generišućih elektromagnetnih polja, kao i za praćenje induktivnosti električnih komponenti. Induktivni senzori se naširoko koriste za detektovaje prisutnosti električnog napona u uređajima, i lošeg uzemljenja.

Omron induktivni senzori intenet-link
Baluff indiuktivni senzori intenet-link