Konduktivni detektori nivoa bazirani su na principu detekcije provodnosti. Naime, detektuje se provodnost između dva ili više provodnika zaronjena u tečnost. Sa obzirom na sam princip rada mogu se primenjivati samo kod tečnosti sa minimalnom provodnošću od 2×10-5S/cm.

Konduktivni detektori nivoa izrađuju se u dve verzije: kompaktna izvedba sa dva nezavisna prekidača i sa odvojenom sondom i kontrolerom sa prekidačima.

Svi potopljeni delovi izrađeni su od nerđajućeg čelika. Konduktivni detektori nivoa se izrađuju u verzijama sa graničnim ili diferencijalnim prekidačima.

Pri procesu ugradnje konduktivnih detektora nivoa potrebno je obratiti pažnju na provodnost zida rezervoara tečnosti čiji nivo se detektuje. U slučaju konduktivnih detektora kod rezervoara sa provodnim zidom, jedna sonda se kratko spaja sa zidom rezervoara. Kod rezervoara sa neprovodnim zidom obe sonde se zaranjaju u tečnost čiji se nivo detektuje.

 

Konduktivni detektori nivoa

intenet-link

link ka proizvodjaču Nivelco konduktivni detektori nivoa