Grebenasti prekidači različitih konstrukcija i funkcija, kako za rastavljanje energetskih krugova tako i za kombinatoriku komandi u sistemima automatizacije.

Giovenzana International

Kada govorimo o nabavci elektro materijala, pouzdanost i sigurnost su dve najtraženije karakteristike. Giovenzana International, kao proizvođač imajući ovo u vidu, neprekidno radi na tome da konstantno obezbedi najviši inovativni i kvaltitativni nivo svojih proizvoda. Jedan od njih su i grebenasti prekidači. Posebna pažnja je posvećena izboru materijala koji se koriste u proizvodnji i detaljnom ispitivanju pre upotrebe. Fabrika neprekidno prati svaki tehnološki napredak u ovom domenu i usavršava kvalitet ponuđenih proizvoda. Giovenzana grebenasti prekidači imaju veliku potražnju na tržištu zahvaljujući svom stepenu zaštite, vrhunskoj tačnosti, visokoj otpornosti i još mnogo toga. Članovi našeg tima redovno komuniciraju sa klijentima kako bi mogli bolje da razumeju njihove zahteve i preduzmu odgovarajuće korake da ispune iste. Imamo fokusiran tim koji radi u ukupnoj koordinaciji kako bi se postiglo postavljeni organizacioni ciljevi. 

Giovenzana grebenasti prekidači

Giovenzana grebenasti prekidači

Grebenasti prekidači nove serije Giovenzana Phoenix karatkteriše strujni opseg snage od 12A do 630A, sa bazom za DIN i panel montažu sa zavrtnjima za pričvršćivanje ili 22,5 mm Ø otvorima. Širok spektar dijagrama električnih kola na raspolaganju. Specijalne verzije po porudžbini.

Download PDF

Katalog Giovenzana Phoenix C063-C080

Grebenasti prekidači nove serije Giovenzana Regolus karakteriše strujni opseg snage od 25A do 160A, panel, baza i DIN šina montaža. Dostupan u verziji sa centralnom kontrolnom točkiću i kroz vratilo. na 2, 3 i 4-polni 2 i 3-polni osigurač nosilaca za rastavne skloke do 32A.

Download PDF

Katalog Giovenzana Regolus do 40A

Schneider Electric

Kompanija Schneider Electric, svetski stručnjak u upravljanju energijom, nudi integrisana rešenja kako bi energiju učinila bezbednom, pouzdanom, efikasnom i produktivnom na polju energetike i infrastrukture, industrije, data centara, građevinarstva i tržišta stambenih objekata. Kompanija Schneider Electric sa svojih 100.000 zaposlenih u preko 100 zemalja pomaže pojedincima i organizacijama da na najbolji način iskoriste svoju energiju.

Schneider Electric grebenasti prekidači

Schneider Electric grebenasti prekidači

Grebenasti prekidači Schneider Electric, strujnog opsega od 12A do 22A. Prednja montaža, „multi-nameštanje“ ili preko Ø 22 mm otvora. Prednja ploča 45 x 45 mm, 35 mm ručica i metalik oznake sa crnim obeležavanjem.

Download PDF

Grebenasti prekidači Schneider.pdf