Motorno zaštitni upuštači:

– Osetljivi na prekid faze

– Pouzdana zaštita pre svega pri preopterećenjima, a u određenom opsegu i pri kratkim spojevima (100 kA).

– Jednostavna i brza montaža pričvršćivanjem na profilisanu šinu širine 35 mm.

– Pogodno takođe za ugradnju u instalacione razdelne kutije.

– Glavno područje upotrebe: upravljanje (puštanje u pogon, zaštita i isključivanje) elektromotora na naizmenični napon.

Motorno zaštitni upuštači Schneider MZU

GV2ME motorno zaštitini upuštači

Termomagnetni motorno zaštitni upuštači
● Prekidač sa tasterima uz mogućnost podešavanje zaštitne jedinice
● Dodatni kontaktni blokovi i okidači sa strana prekidača
● Širina 45 mm i uklapanje sa odgovarajućim kontaktorom
● Mogućnost zaključavanja u nultom položaju

GV2

GV2

Motorno zaštitni upuštači  LS

Manual Motor Starter

LS Meta-MEC Manual Motor starter pruža više efikasnosti kroz razne funkcije i kompaktan dizajn. Uobičajeno korišćenje od 32 do 100AF. Širok spektar dodatne opreme omogućava fleksibilnost u odnosu na različite zahteve u specifikacijama.

Download PDF

Manual Motor Starter.pdf